18 de noviembre de 2008

JJCV - CV- El verdader valencianisme


El verdader Valencianisme

Les Joventuts de Coalicio Valenciana volem criticar en fermea que per part de formacions politiques de caracter nacionaliste i catalaniste o dels gran partits d’implantacio estatal tinguen la poca vergonya i el poc trellat d'utilisar el calificatiu de "valencianistes" per a autodefinirse.

Per a les Joventuts de Coalicio Valenciana es evident que el PP (que va crear l'AVL en companyia del PSOE i en el vot a favor d'UV) no hauria de nomenarse "valencianiste", ya que ha enganyàt al nostre poble, fent oficial el catala en el Reine de Valencia, encara que despres davant dels mijos de comunicacio, es fan passar per valencianistes quan els conve per interessos electorals.

Per atra part, el president de les Joventuts de Coalicio Valenciana, Victor Saiz, afirmà que encara pijor es el cas de les formacions de marcàt caracter catalaniste que tenim a la Comunitat Valenciana i a les que els agrà autodefinirse com a valencianistes. Per a Saiz, aixo es una de les tonteries mes grans que ha pogut escoltar en la seua vida, es com si el aberzale vasc mes radical diguera que se considera espanyoliste.

Desde el valencianisme jovenil que representém volen fer una cridà per a que el poble valencià es done conter, que ni els partits catalanistes (que mos volen furtar la nostra cultura i les nostres senyes d'identitat valencianes) ni els partits d’implantacio nacional (que nomes fan que utilisar als valencians com a moneda de canvi per a conseguir els seus interessos) mos podem representar.

Uns partits que perjudiquen a la nostra terra i a la nostra cultura perque en ells mai podrem aplegar a un punt de llibertat cultural i llinguistica, ni de benestar social en la nostra terra.Mentres no hi haja un partit purament valencianiste i que lluite pels nostres interesos en clau de govern, no podrem fer mai res. I la veritat es que, hui per hui, l'unic partit que dona el perfil, es Coalicio Valenciana.

Un partit en la denominacio oficial i autentica de “Valencianiste”.