24 de noviembre de 2008

Les verdaderes Senyes d'Identitats Valencianes


Desde les Joventus de Coalicio Valenciana volem fer una reflexio perque (encara que hauria d'estar mes que clara) hi han colectius que intenten donarli el seu toc d'obscuritat. Les senyes d'identitat del poble valencià son un be i un tesor que no podem ni tenim que oblidar, canviar o boicotejar.

Un dels rivals mes emblematics i mes resistent al catalanisme radical es la nostra Real Senyera. Hi han colectius que s'anomenen valencianistes que intenten canviar i boicotejar este gran be que tenim els valencians, per a canviarla per una bandera "nacionalista valenciana" sense cap tipo de rigor historic i ademes molt pareguda a una de les marfegues que els catalanistes consideren com a bandera dels utopics i irreals "països catalans"

Desde les Joventuts de Coalicio no anem a consentir que s'intente regalar al catalanisme una batalla i un gran rival per ad ells i a la vegà la nostra millor arma com es la nostra Real Senyera per a combatre al catalanisme.

Per aixo demanen trellat. Qui vullga estar en esta guerra, la de tots els valencians, que estiga, pero sabent lo que mos juguem i sabent aon estem. Aço no es un joc, aço es molt mes que ser nacionaliste, regionaliste o foraliste, aci es tracta de ser per damunt de tot valencianiste, i en el valencianisme hi ha que tindre tres coses clares: Real Senyera, Reine de Valencia, Llengua Valenciana. Els tres rivals mes grans i mes infranquejables que te i te que tindra tota la vida, l'imperialisme catala.

Qui vullga parlar de banderes valencianes estrelaes, qui vullga parlar de nacions valencianes sense rigor historic i caiguent en la trampa del separatisme i qui vullga parlar d'unitat de "la llengua" (com fa ONV) o concesions a l'AVL (com fa la RACV), que sapia que està fentli una mala passà al valencianisme i a la nostra cultura i patria valenciana.

Despres de vore com ONV i l'ex president d'UV Hector Villalba, s'han juntat en entitats catalanistes per a demanar l'unitat del "valencianisme", a soles mos queda dir una cosa: Coalicio Valenciana i les seues Joventuts, ara mes que mai, tenim clar que mosatros a soles mosatros, estem respectant les nostres senyes d'identitat.

Atres partits "valencianistes" (UV), mentres tant, boicotegen a la nostra Real Senyera i al nostre Reine de Valencia i parlen de nacions valencianes i estrelaes, sense mirament per la nostra multisecular historia. Encara que la pijor accio va ser contra la nostra llengua valenciana quan UV votà a favor de l'AVL i el que no hu va fer -perque encara no existia (ONV)- ara està amprant la seua normativa, la normativa catalanista. Tots estos flirtejos en l'esquerra catalanista son flirtejos al catalanisme de sempre, son gestos al marge de la nostra realitat, de la realitat historica valenciana.

Desde JJCV demanem serietat, demanem trellat i sobre tot, demanem lluitar contra el catalanisme i lluitar en tots els nostres mijos contra ell. Mentres els demes colectius "valencianistes" boicotegen eixos mijos, mosatros els demanariem que el vocable "valencianiste" el deixen lliure, lliure per a la gent que crega en els nostres simbols, en els simbols valencianistes, en el triangul:
REAL SENYERA, LLENGUA VALENCIANA I REINE DE VALENCIA.