8 de junio de 2009

Mos continuen enganyant, en el pas del temps


Mos continuen enganyant, en el pas del temps


Alguns increduls pensaven que en el pas del temps el PP i les seues filials (parle d’UV en este cas) anaven a llevarmos de damunt el fantasma present del catalansime mes acit i radical. Pero com venim denunciant desde CV i les seues Joventuts desde fa algun temps i com diu la canço: “La Vida Sigue Igual”. El per que, ara entrarém en detalls.


Catarroja, gran poble de l’Horta Sur, esta governat pel PP en el vot a favor de la regidora d’UV (continua l’amor etern, entre les dos formacions). Desde fora, i sense saber de que va la cosa, hauriem d’estar contents perque dos formacions “valencianistes” estan en el poder i Catarroja no tindria que soportar la llosa del catalanisme. Ara be, la realitat es ben diferent, senyors, tan diferent que u va a la biblioteca de Catarroja i s’acaba marejant. En la biblioteca d’este poble hem trobat prou perletes, pero una de les mes importants i senyalaes es la presencia de varies edicions de la pancatalanista revista “El Temps”, feta en la Comunitat Valenciana.


En esta revista podem trobar perletes com “Reacció al nou anticatalanisme balear”, propaganda de la manifestacio catalanista del 25 d’Abril i un sense fi de mapes dels “països catalans”, articuls que parlen de “Catalunya”, dels “països catalans”, de la “llengua catalana”.

Encara que lo que mes impacta es com pot ser que PP i UV, que son tan “valencianistes”, permeten que hi hagen revistes en la biblioteca municipal del poble, que estiguen escrites totalment en catala i insulten al poble valencià i a la dolça llengua valenciana.


Aço simplement, es un eixemple mes, de la poca implicacio o de la deixadea d'estes dos formacions a l'hora de lluitar contra el catalanisme en la nostra terra. Encara que si vullguerem, podriem parlar d'atres eixemples con la web d'UV, aon en la seua seccio de Regidors, ix el mapa de la Comunitat Valenciana i si fiques damunt de quansevol comarca el ratoli, mos ix esta frase “Selecciona una comarca, per a veure els llistats de Regidors que pertànyen (Accentuacio de l'AVL) a ella”. En definitiva, a soles demaném coherencia senyors, coherencia.

Consell Local de les Joventuts de Coalicio Valenciana