11 de julio de 2009

EL GAV CRITICA LES ANSIES RECAUDATORIES DEL DELEGAT DEL GOVERN

El Grup d'Accio Valencianista vol fer publica la seua mes fonda repulsa davant la nova demostracio d'afany recaptatori feta pel Sr. Peralta. Davant la noticia apareguda en la prensa valenciana, en el sentit de que Delegacio del Govern ha multat en 301 euros a cadascú dels assistents a la protesta pacifica realisada el passat 3 de Juny davant del colege Cervantes del Cap i Casal, a on en eixos moments s'estava celebrant un acte del partit Iniciativa Internacionalista. El GAV manifesta el seu total desacort en esta mida, que representa una nova mostra de la total sumissio que el Delegat de Govern de la Comunitat Valenciana te davant dels dictamens politics de Madrit i Catalunya.

De la mateixa mida que el GAV va protestar energicament davant la multa imposta pel Sr. Peralta als 18 jovens valencianistes, sancionats per participar en una protesta pacifica (tal i com ara ha demostrat el sobreseiment de la denuncia presentada contra ells) davant del catalaniste correllengues de Gandia. Ara volem tornar a denunciar els metodos empleats des de Delegacio de Govern davant la protesta del 3 de Juny. Pareix com si d'un temps a esta part al Sr. Peralta no mes li moguera el seu afany recaptador, aixi com una injustificable voluntat de reprimir qualsevol manifestacio contraria a les tesis catalanistes- separatistes. Mentres que els actes convocats pels amics de Carot Rovira queden una i atra volta sense cap sancio, tal i com va ocorre el passat 9 d'Octubre en els provocadors que desplegaren una bandera independentista catalana al pas de la Provesso Civica.

No es de rebut que en un supost Estat de Dret com el nostre, el propi Delegat del Govern estiga perseguint i sancionant qualsevol acte pacific de llibertat d'expresio que vaja encontra dels interessos que el seu partit (PSOE-PSPV) ve amparant des de fa anys en el nostre Regne. Maxim si tenim en conte que tant la concentracio de Gandia com la del Cap i Casal, se varen produir de manera espontanea, transcorregueren sense cap incident i ab dos pretenien denunciar actes que anaven, en si mateixa, contra l'actual Constitucio Espanyola i el nostre Estatut d'Autonomia.

Si en Gandia la protesta va ser motivada per la celebracio d'un acte (el correllengues) a favor dels anticonstitucionals “països catalans”. La del Cap i Casal ho va ser per la celebaracio en el colege Cervantes d'un mitin de la formacio Iniciativa Internacinalista, partit al que tots els mijos han senyalat com la marca encoberta de ETA per a les Eleccions Europees, ademes de contar en les seues llistes en simpatisants del PSAN i de Terra Lliure. Com es pot vore ab dos actes deurien d'haver segut perseguits d'ofici per la Delegacio de Govern, i d'esta manera no haguera tingut lloc cap manifestacio pacifica de repulsa per part dels valencians.

El Sr. Peralta, llunt de fer els seus deures, se dedica a perseguir als ciutadans que de manera pacifica i espontanea protesten davant d'este tipo d'actes. Per lo que des d'el GAV volen manifestar la nostra mes ferma voluntat de continuar plantant cara al catalanisme en tots i cadascú dels racons del nostre Regne, alla a on la personalitat Valenciana se veja atacada el GAV estará present. I que llunt d'atemorisar-nos en la seua politica de multes sense fonament, l'actitut del Sr. Delegat del Govern mos anima a seguir pel cami mamprés fa ya 32 anys. Ya que aço mos demostra que ho estem fent be i per aixo molesta tant la nostra presencia en els actes organisats pels enemics del Regne de Valencia.

Des la seua independencia el GAV recolzara qualsevol iniciativa, la convoque qui la convoque, que vaja dirigida a frenar l'avanç del catalanisme entre el nostre poble. No tenim cap complex, a diferencia d'atres, en valorar publicament les accions dirigides directament contra el catalanisme i la seua xarcia d'associacions instalades comodament en les nostres ciutats, amparades en els subvencions oficials que els dos partits majoritaris les donen per a vergonya i escandall de tots els valencians.

Valencia, Cap i Casal del Regne, a 9 de juliol de 2009.