28 de julio de 2009

SENTANDREU: Es una vergonya que en els diners dels Valencians s´ofenga la nostra personalitat


Sentandreu. "Es una vergonya que en els diners dels valencians s´ofenga la nostra personalitat"


Juan García Sentandreu, President del partit valencianiste Coalicio Valenciana ha tret un comunicat de prensa al voltant de la noticia de que el ayuntament socialiste de Gandia promoga un encontre de Universitats de la "cultura catalana" en el que acusa a l´actual rector de l´Universitat de Valencia, Francisco Tomas, de ser un "facinerós, un provocaor i de fer gala de la seua servitut cap als interessos de la burguesia catalana en la seua paranoica obsessio de fer realitat el somni imperialiste del paissos catalans".


Per a Sentandreu "es una vergonya que en els diners dels valencians s´ofenga a la nostra personalitat i cultura valenciana fentmos particips d´una cultura totalment alinea a la valenciana, ya que el catalá com a llengua propia no ha existit mai en el si d´una societat -la catalana- que renuncià a tindrela com a llengua vehicular fins al segle XX, cosa que no ocurri en el Regne de Valencia que va ser capaç de crear un sigle lliterari d´Or a principis del 1.400, mentres en Catalunya escomençaba a farfullarse una llengua que actualment no es atra cosa que un barceloni que està intentanse homogeneisar com a vehicul de dominacio d´un nacionalisme purament fasciste i contraconstitucional".


Juan García Sentandreu ha dit que "Coalicio Valenciana exigirà al actual President Camps que demane responsabilitats a l´actual Conseller de Cultura, Alenjandro Font de Mora, com a titular dels presuposts que la Generalitat asigna a les Universitatas Valencianes per a que "ni un duro, ni un euro, dels valencians estiga a disposicio d´esta panda de renegats".