4 de agosto de 2009

El Consell Local de Coalicio Valenciana Onda contesta alguns partits politics del nostre poble

Desde Coalicio Valenciana d’Onda, volem contestar i donar la nostra opinio, sobre algunes de les reaccions que han tingut alguns partits politics del nostre poble al vore l’arribà de Coalicio Valenciana a Onda.


En primer lloc, com sempre, els partits Catalanistes, no diuen la veritat, igual, es perque son el braç politic de Ciu, en lo nostre Regne de Valencia o perque continúen pagant favors politics. Mosatros sempre denunciarem al catalanisme en la nostre terra i mes encara, quan eixos catalanistes, se fasen pasar per valencianistes de “boquilla” pero, despres, porten la bandera actual de Catalunya (furtà als Aragonesos), parlen el Valencià en una normativa completament catalanisà, parlen del nom irreal “Pais Valencia” i com sempre, tenen que nomenar a Catalunya (que mai va ser un Principat), per a parlar del Regne de Valencia. Pero a la vegà, se lis oblida que mosatros forem un Regne i la nostra llengua va tindre un segle d’or, pero clar, ells preferixen ser catalans de segona que valencians de primera i de pas, continúen parcipant en events en atres entitats catalanistes i, lo que es pijor, on tambè colabora el nostre ajuntament i colabora en entitats que estan mes prop de l’extremisme independentiste, que d’atra cosa.


En segon lloc, i respecte a les injuries dels catalanistes sobre una agressio a una regidora del Bloc en un poble de la Safor, simplement dir, que el juge ha archivat el cas al no vore indicis de qui podia haber sigut el supost agresor. Aixina que, com diguem per dalt, el catalansime no diu la veritat o, lo que es lo mateix, continua mentint.


En atre ordre de coses, voldriem demanar al nostre ajuntament que dixen de taparse per a omitir els seus grans errors i que de una vegà per totes fiquen fi a l’estat de alguns barris del nostre poble que s´han convertit en güetos i chicotetes reproduccions d’atres paissos on no se pot ni entrar per la falta de seguritat que hi ha.


Com ya varem dir en l’anterior comunicat, inmigracio si, pero llegal, sostenible i controlà i en igualtat de condicions per a tots, perque clar està que si algu esta perdent en tota la inmigracio indiscriminà que hi ha en lo nostre poble, som mosatros, la gent autóctona d’Onda.